His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of The Kings

 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานคำขวัญวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

คำขวัญวันแม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

"ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา 
รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ 
ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล 
เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล"

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานคำขวัญวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2544 - 2557


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน "คำขวัญวันแม่แห่งชาติ"

แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อได้น้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ และนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 จวบจนปัจจุบัน


~ ¤ ~


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ"

12 สิงหาคม พุทธศักราช 2544 - 2557


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2544

“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา

สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2545

“แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ

พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2546

“สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่ มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง

สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2547

“แม่คือผู้ให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด นอกจากความรักความเข้าใจจากลูก”

“แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต ควรสอนให้เขารู้จักคิดและเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2548

“ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่

ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2549

“รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์

ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2550

“ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน

ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2551

“เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น

หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2552

“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่

ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2553

“แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ

บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2554

“เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน

จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2555

“มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา

อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2556

“คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น

จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะชัดเจนแบบอย่างในทางดี”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2557

“รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย

ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”


"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2558

ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา 
รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ 
ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล 
เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล


***


12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

“ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี”


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ)

⊹⊱« น้อมนำอัญเชิญคำขวัญพระราชทาน »⊰⊹


 
 

ThaiKing9® All Rights Reserved.