His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of The Kings

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะที่มีประโยชน์พัฒนาประเทศได้"

ขอน้อมอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


“การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของที่มีประโยชน์

ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น

จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคม ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

งานศิลปะจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ได้อีกแรงหนึ่ง”


พระราชดำรัส แสดงไว้ ณ The First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007


~¤~


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)

ประธานผู้ก่อตั้งชมรม-โครงการ “รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”

⊹⊱« น้อมนำอัญเชิญพระราชดำรัส ด้วยน้อมถวายงานเป็นพระราชกุศล »⊰⊹


พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"การถ่ายรูปเป็นการแผ่ความสุข"

ขอน้อมอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


“การถ่ายรูปนั้น ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายรูปให้เป็นศิลปะ หรือจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไร

เป็นเพียงแต่กดชัตเตอร์ไว้สำหรับเก็บให้เป็นที่ระลึก

แล้วก็ถ้ารูปนั้นดี มีคนได้มาเห็นรูปเหล่านั้นและก็พอใจ

ก็ทำให้เป็นการแผ่ความสุขไปให้กับผู้ที่ได้ดู เพราะว่าเขาชอบ

หมายความว่าได้ให้เขามีโอกาส ได้เห็นทัศนียภาพที่เขาอาจไม่ค่อยได้เห็นหรือในมุมที่เขาไม่เคยเห็น

ก็แผ่ความสุขไปให้เขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป...”


พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ในปี พ.ศ. 2537


~¤~


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)

ประธานผู้ก่อตั้งชมรม-โครงการ “รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”

⊹⊱« น้อมนำอัญเชิญพระราชดำรัส ด้วยน้อมถวายงานเป็นพระราชกุศล »⊰⊹


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”
รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย
ข้อมูลรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานแถลงข่าวการจัดงานโครงการประกวดภาพถ่าย
www.ThaiKing9.webs.com/OurKingPhotoContest


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพถ่าย
“ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”
รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย
ข้อมูลรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานแถลงข่าวการจัดงานโครงการประกวดภาพถ่าย
www.ThaiKing9.webs.com/OurKingPhotoContest


 
 

© 2013 ThaiKing9 ® All Rights Reserved.